Skip to main content
Finansblogg

Morten Francke Jensen

Morten Francke Jensen har jobbet i DNB Asset Management siden august 2000. Han har ansvaret for opplæring av rådgivere og salg til eksterne distributører som selger våre fond til både små og store investorer.

Før Morten begynte med fondsdistribusjon og salg, jobbet han som banksjef i DNB (1992-2000).

Morten er utdannet økonom fra BI og er autorisert som finansiell rådgiver (AFR).

Published:

Regelverket som omfatter offentliggjøringsforordningen (SFDR), taksonomiforordningen og endringene i MIFID II får betydning både for fondsforvaltere og distributører. Temaene ble nylig diskutert på et webinar som du nå kan se i vedlagte opptak.

Her møter du Tore Mydske, Partner i Thommessen, gi deg en oversikt over de sentrale regelverkene og Janicke Scheele som er leder for avdelingen for ansvarlige investeringer i DNB Asset management.

Gå direkte til opptak av webinaret her

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.