Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Norske aksjer har et tungt innslag av energiselskaper. DNB tilbyr forskjellige Norge-fond, fra fond med fokus på små og mellomstore bedrifter, til indeksfond som investerer i hele markedet.

DNB Grønt Skifte Norge er et nytt alternativ for investorer som ønsker å investere i norske aksjer med fokus på det grønne skiftet. Fondet har SFDR-klassifisering artikkel 8.

Vi trenger å redusere energibruken

– Etter invasjonen av Ukraina står den vestlige verden oppe i en energikrise. Vi trenger all produksjon av energi vi kan få, og samtidig trenger vi å redusere energibruken så mye som mulig, sier Veddeng Sars.

I dette ligger det også et spørsmål om hvordan vi kan begrense global oppvarming til ned mot 1,5°C slik Parisavtalen legger til grunn. Med krigen i Europa kommer også det sikkerhetspolitiske argumentet, og det bygger oppunder viktigheten av energiuavhengighet og fornybar energi.

– Oppe i all usikkerheten mener vi det ligger en god investeringsmulighet. Det kommer til å være sterk etterspørsel etter grønn energi grunnet overgangen til lavkarbonsamfunn de neste 50 årene, sier Veddeng Sars.

Han forteller at fondet investerer med EUs taksonomi i mente, han fokuserer spesielt på temaene om å begrense klimautslipp og hjelpe andre begrense sine utslipp. Taksonomien er et klassifiseringssystem som EU bruker for å definere hva som er bærekraftig, og EU utvikler dette systemet hele tiden etter hvert som ny kunnskap tilkommer.

– Vi måler kontinuerlig hvordan investeringene står i forhold til EUs taksonomi, sier Veddeng Sars.

Ved slutten av desember var 50 prosent av porteføljen definert som innenfor taksonomirelevante aktiviteter, mens Oslo Børs’ fondsindeks hadde 37 prosent. CO₂-intensiteten til fondet var på 160,6, mens fondsindeksens tilsvarende tall var på 243,7.

Energiprodusenter tjener mye, mens energibrukere skjelver

– Fornybare energiprodusenter, som allerede har anlegg satt i drift, tjener mye på de prisene vi har sett i markedet i 2022. Det gjelder også de som selger gass inn til Europa, men prisene vi var vitne til i 2022 var ikke holdbare over tid, forklarer Veddeng Sars.

Gassprisene har også falt fra toppen, men samtidig er ikke problemene løst. En unormal varm vinter i Europa har avhjulpet energikrisen i år, samtidig kommer det en ny vinter om et år.

EU sin løsning er å produsere mer strøm fornybart, og, etter hvert som energikrisen eskalerte, fant EU det også nødvendig å se etter måter å gripe inn i markedene for både gass og strøm for å stanse prisgaloppen.

Et glemt selskap

– Bonheur er en av Nord-Europas største uavhengige produsent av fornybar energi; de har blant annet vindparker i Skottland. Jeg mener dette er et underanalysert og glemt fornybart-selskap, sier Veddeng Sars.

Han minner riktignok om at de også har virksomhet innen cruiseskip, men at hovedvirksomheten er fornybar energi og tjenester til vindkraftindustrien.

– Selv om fondet primært handler i norske aksjer har vi også mulighet til å ha inntil 20 prosent av fondets kapital utenfor Norge. Vi har valgt noen gode nordiske selskaper, men hovedfokuset vil være på norske aksjer, sier forvalteren.

Han forteller om det svenske selskapet OX2, som er en stor svensk utvikler av sol og vindenergi, både offshore og onshore.

Trøblete markeder under oppstarten

Mange av selskapene i Veddeng Sars sitt investeringsunivers har en såkalt veksttilt. Det betyr ofte at de fortsatt er i en vekstfase hvor de kan trenge frisk kapital for fortsatt vekst. Med økte renter, og høye priser på innsatsfaktorer, har mange av vekstselskapene hatt en tøff periode i aksjemarkedet.

– Med dette bakteppet har vi valgt å være litt forsiktige, og dermed tatt inn selskaper som oppfattes som tryggere, slik som Orkla, Gjensidige og Telenor, sier Veddeng Sars.

Ekstrem etterspørsel

Han forteller at de søker å ha et diversifisert fond, og det er en styrke å ha solide selskaper som evner å sette opp prisene som følge av de økte kostnadene.

– Når det er sagt så er det mange muligheter innenfor miljøsektoren. Mye har kommet ned i pris, og det er ekstrem etterspørsel etter fornybare løsninger både energipolitisk og for å redusere klimautslipp. Mange av aksjene har falt 50– 70 prosent fra toppen, det kan være en spennende mulighet, sier Veddeng Sars.

Han peker på at fondet, så langt, har hatt omtrent 30–40 prosent av fondet i grønne investeringer.

– Vi ser på stort sett alle grønne aksjer i Norge, og mange i Norden, og det er svært mange spennende selskaper, avslutter Veddeng Sars.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.