Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Aksjefondet DNB Finans har blitt forvaltet av Kjell Morten Hjørnevik og Knut Bakkemyr siden 2019. Finanssektoren er den nest største sektoren og utgjør omtrent 13 prosent av verdens aksjemarkeder. I dette webinaret går de gjennom utsiktene for sektoren.

- Finanssektoren har en viktig samfunnsøkonomisk rolle, den bidrar til effektivitet og vekst, sier Hjørnevik.

Han peker på at finanssektoren har vært innovativ, og brukt ny teknologi veldig god for å effektivisere driften og gi bedre tjenester til kundene sine.

Gode resultater i førstekvartal 2022

Med et bakteppe hvor korona har blusset opp i «null-covid» Kina og Russlands invasjon av Ukraina, har spenningen rundt kvartalstallene til sektoren vært høyere enn normalt.

- Resultatene fra europeiske og amerikanske banker har vært veldig gode, både rapporterte tall og guidingen framover. Det er spesielt topplinjen som vokser, med høyere renter og utlånsvekst, sier Hjørnevik.

Han påpeker at det er verdt å minne om at krigen i Ukraina kom sent i februar og det er ikke veldig mye av den å spore i tallene enda. Selskapene forteller at de ikke forventer økte tapsavsetninger, derimot at de kommer til å være lavere enn det som er normalt i 2022.

- Forsikringsselskapene har levert resultater uten store overraskelser og som jeg anser som gode. I USA har det vært en voldsom økning i bruktbilprisene, så det tar litt tid for å prise opp forsikringene, sier Bakkemyr.

Resultatene fra europeiske og amerikanske banker har vært veldig gode

Kjell Morten Hjørnevik

Motvinden siden finanskrisen – upopulær sektor

Finanskrisen gjorde at rentene ble satt ned drastisk og en ny bunn i styringsrentene ble nådd under korona.

- Siden finanskrisen har finanssektoren hatt motvind fra flere områder, blant annet økte krav til egenkapital og likviditet, nye regler og nye rammevilkår, sier Hjørnevik.

- Sektoren har tilpasset seg dette og lavere renter, og har bygget opp bedre konkurranseposisjoner og mer solide balanser, sier han videre.

Vendepunkt – inflasjon og styringsrenter opp

- Vi står nå i en annen situasjon, det meste av reguleringene ligger bak oss, og vi har en medvind av rentene når sentralbankene setter styringsrentene opp, sier Hjørnevik.

- Finansbransjen er den eneste sektoren som har en direkte økt inntjening når rentene blir høyere.

Det skal sies at den lange perioden med motvind har satt sine spor hos investorene.

- Sektoren har blitt upopulær. Det betyr at vi mener sektoren har blitt rimelig priset både relativt til andre aksjesektorer, men også på absoluttvurderinger, sier Hjørnevik.

Høy direkteavkastning og lav P/E

- Hvis vi ser på pris i forhold til neste års inntjening (P/E forward), så ligger den på omtrent ti. Den har også god støtte i utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, sier Hjørnevik.

- Direkteavkastningen i sektoren er blant det høyeste markedet, rundt syv prosent, skyter Bakkemyr inn.

Lavere aktivitet enn for kort tid siden

- Det er en endring i aktivitetsnivået i økonomien siden starten på året. Det et to forhold som ligger til grunn her. Invasjon driver opp prisene på energi og matvarer, i tillegg gir koronautbruddet i Kina forstyrrelser i forsyningskjeder, sier Hjørnevik.

- Vekstimpulsene har blitt lavere siden nyttår, og sentralbankene har blitt mer aggressive, utdyper Bakkemyr.

Vekstimpulser og økte renter virker hver sin retning, økte renter er positivt for bankene.

- Vi vet ikke hvor mye lavere veksten blir, og usikkerheten er stor, sier Hjørnevik.

Han peker på at det er den sykliske delen av finanssektoren som har blitt mest preget av krigen, og at forvalterne har tatt ned den sykliske eksponeringen som følge av situasjonen i markedet.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.