Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Før Meta, som blant annet eier Facebook og Instagram, leverte kvartalsrapport hadde DNB Teknologi selskapet på undervekt. Det betyr at referanseindeksen, målestokken som fondet bruker, har en større andel av Meta enn det aksjefondet hadde.

- Jeg har sjelden hørt en slik kvartalspresentasjon, sier den erfarne forvalteren Sverre Bergland.

Bergland har vært med å forvalte aksjefondet DNB Teknologi siden starten i 2001. Bergland forteller at fjerdekvartalstallene kom inn omtrent som ventet med 20 prosent vekst. Det var ikke der sjokket og børsskrellet kom fra.

Svartmaling fra ende til annen

- Det er den mest deprimerte kvartalspresentasjonen jeg noensinne har hørt. De guider tre til elleve prosent salgsvekst i førstekvartal, kostnadsvekst på 30 prosent, sterkere konkurranse fra TikTok og ungdommer som rømmer fra plattformen, sier Bergland.

Han peker også på at de vil øke kapitalutgiftene med 60 prosent.

- De sterke økningene i investeringene var ikke for å utvikle metaverset, slik noen tror, men kunstig intelligens og personvern, sier Bergland.

Bergland peker på at vi vil kunne se en nedgang i inntjeningen i 2022 og det er vanskelig å se om det blir videre nedgang i 2023.

Det er den mest deprimerte kvartalspresentasjonen jeg noensinne har hørt

Sverre Bergland

Angripes fra alle kanter, også myndighetene

- Meta langet også ut mot Apple, som begrenser Metas innsikt i deres økosystemer. Det gjør at annonsene treffer dårligere og det blir mindre lønnsomt å annonsere, sier Bergland.

Han peker på at dette kan gi ammunisjon til Epics søksmål mot Apple. Epic er spillutvikleren som er mest kjent for Fortnite. De saksøker Apple fordi Epic mener at selskapet opptrer som monopolist.

I tillegg saksøkes Meta av amerikanske konkurransemyndigheter, og som mener at Meta bør splittes opp.

… Og da kjøper DNB Teknologi

- Jeg undrer meg om Meta bruker muligheten til å vise amerikanske myndigheter at de er truet fra alle kanter, sier Bergland.

Han peker på at de ikke ser de samme trendene hos konkurrenter som SnapChat og Pinterest.

- Meta svartmaler mye mer enn alle konkurrentene. Mark Zuckerberg er smart. Han har sett skriften på veggen mange ganger, og endret Facebook fra til mobil og kjøpte opp Instagram, for å nevne noe, forteller Bergland.

Ettersom aksjen stupte brukte teamet muligheten til å kjøpe Meta-aksjer opp til nøytralvekt.

- Vi har naturlig nok tjent på å være undervektet Meta i januar. Nå følger vi nøye med og vurderer om vi bør gå overvekt, avslutter Bergland.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.