Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

DNB Miljøinvest har en avkastning er på 20 prosent så langt i år, mens fondets referanseindeks er opp 12 prosent.

– Det er alltid fint å være foran indeks, selv om vi her snakker om det korte bildet, og så må man jo også nevne at vi er inn i en sektor her som har hatt det tøft i det siste, sier forvalter Stian Ueland.

Ueland forvalter DNB Miljøinvest sammen med Christian Rom og analytiker Laura Natumi McTavish. Han er rask til å påpeke at verdensindeksen er foran fondet med et par prosentpoeng så langt i år. De siste ti årene har fondet steget med 17,4 prosent per år, mens referanseindeksen har steget 14,6 prosent per år. Tall per 31.5.23. Se flere, og oppdaterte, tall her.

– Det er alltid gøy å være foran indeks, men det er viktig å huske hvor vi kommer ifra, det var en ekstrem oppgang i 2019 og 2020, deretter har referanseindeksen falt fra topp til bunn med 50 prosent, sier Ueland.

Få med deg podcasten " Elektriske Investeringer" med Stian Ueland og Marius Brun Haugen

Priset som dotcom på toppen

– Hvis vi sammenligner med dotcom-boblen rundt årtusenskiftet, så tok det omtrent to år og seks måneder fra topp til bunn. Så hvis man skal tenke på tid, så har vi en måned igjen til vi bunner ut, starter Ueland.

Han peker derimot på at Nasdaq-indeksen falt nær 80 prosent fra topp til bunn. Fornybarindeksen er ned nær 50 prosent topp til bunn.

– Så hvis man ser på den vinklingen, så har vi litt mer å gå, sier Ueland.

Han forteller i samme åndedrag at det er mange av miljøselskapene som har falt mye, og som har levert ganske gode finansielle tall.

– Salget vokser, men det som ofte er problemet i denne sektoren er inntjeningen. Vi får se om inntjeningen kommer, sier Ueland.

Hva er egentlig miljøinvesteringer?

– Det finnes egentlig ikke en enhetlig definisjon på hva et miljøtema er, alle legger litt forskjellig i betydningen av ordet, sier Ueland.

Mange tenker nok i første rekke på produkter og tjenester som reduserer CO₂-utslippene og som relativt direkte bidrar til et bedre miljø. Han forteller at måten hans team har valgt å definere det på er å dele universet inn i tre hovedkategorier: energi, elektrifisering, og ressurseffektivitet.

– Det er viktig å huske at dette er temaer som vil utspille seg de neste tiårene, det er masse penger som må investeres om vi skal nå netto nullutslipp, sier Ueland.

Investerer i hele verdikjeden

Ueland forteller om elektriske biler, og snakker spesielt om Tesla og BYD, to eksempler på bilprodusenter som sammenlagt tar omtrent 3 prosent av porteføljen.

– Jeg tror Kina kommer for fullt, de har god kvalitet og lavere priser og kan komme til å ta store deler av bilmarkedet i løpet av ganske få år, sier forvalteren.

– Nå selges det omtrent 10 millioner elbiler årlig, av totalt 80 millioner. Elbiler har fortsatt mye vekstpotensial før de kommer til 80 prosent markedsandel globalt, sier Ueland.

I Norge har elbiler allerede nådd 80 prosent markedsandel.

– Vi investerer også i gruveselskaper som leverer sjeldne jordarter og litium, vi tror at elektrifiseringstrenden er så sterk at gruveselskapene ikke klarer å dekke etterspørselen, sier forvalteren.

Han legger til at gruveselskapene de har valgt nesten utelukkende opererer utenfor Kina.

Elektrifisering trenger investeringer i strømnettet

Etter hvert som fornybar energi bygges ut og stadig flere setter solceller på taket, bør strømnettet oppgraderes for å håndtere større overføringer og skape mer fleksibilitet.

– Det er ikke nok kapasitet på de travleste dagene, sier Ueland.

De tror det må investeres mer og har plukket seg ut noen selskaper. Det som kan hjelpe er smartteknologi som varmer opp varmtvannet vårt og lader elbilene på de mest gunstige tidene av døgnet, i tillegg til at forvalteren tror batteriteknologien etter hvert også kan komme til å bli installert både i stor skala og hjemme.

– Vi har Schneider Electric og Hubbell i porteføljen, de produserer deler til strømnettet og mange av oss har produkter fra Schneider i sikringsskapet, sier Ueland.

Bruke mindre ressurser og energi

– Energieffektivitet har alltid vært et veldig viktig og stort investeringsområde for oss, sier forvalteren.

Han peker på at varmepumper, som vi i Norden har brukt og investert i lang tid, fortsatt er et viktig vekstområde for andre deler av verden.

– Tradisjonell isolering av rør, bygninger for å hindre varmetap er et viktig bidrag for å få ned energibehovet, sier Ueland.

– Det er generelt mange muligheter med tanke på nye krav som stilles til nye og eksisterende bygg, sier forvalteren.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.