Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Russland invasjon av Ukraina har sendt markedene ut på glattisen og sikkerhetspolitisk har Europa blitt endret på en måte som ikke kunne bli forutsett.

- Det er ikke mulig å se rekkevidden av det som skjer nå i Ukraina. Ført og fremst er det svært tungt for alle som lever under ekstreme forhold i Ukraina, sier forvalter Torje Gundersen.

Han leder teamet som forvalter kombinasjonsfondene i serien DNB Aktiv. De har også det daglige ansvaret for at DNB Spare, en i indeksert kombinasjonsfondsserie og innskuddspensjonen til DNBs pensjonsprofiler, holder seg innenfor rammene.

- Det er kun i DNB Aktiv at vi tar ut vårt markedssyn; der hvor vi avpasser farten etter rådende markedsforhold, sier Gundersen.

Styrken til en ferdig sammensatt portefølje

En portefølje er en samling med verdipapirer. Det kan være aksjefond, rentefond, enkeltaksjer eller noe annet.

- Kombinasjonsfond er en ferdig samling verdipapirer hvor du kan redusere valgene ned til hvor mye aksjer du vil ha, sier Gundersen.

Han peker på at når du da har valgt aksjeandel er det bare en ting igjen å gjøre.

- Da hadde jeg holdt meg til sparingen gjennom tykt og tynt. Har du riktig aksjeandel, bør du kunne stå gjennom perioder med uro i markedene. Glem at du sparer og kom tilbake når du trenger pengene, sier Gundersen.

Han peker på at en god kombinasjon av aksjer og renter fungerer som en støtdemper mot uro i spesielt aksjemarkedet.

- Aksjemarkedet svinger mye mer enn trygge rentefond, derfor gir aksjer om regel bedre avkastning over tid. Men, du må tåle svingningene, det blir ikke noen god opplevelse hvis du kjøper høyt og selger lavt, sier Gundersen.

Han peker på at det gjør det enklere å holde på kombinasjonsfond, i tillegg kan du ha kombinasjonsfond med lav aksjeandel dersom det er mindre enn fem år igjen til du skal bruke av pengene, men du må sjekke anbefalt tidshorisont for hvert enkelt fond.

Gass og brems

- Min jobb som aktiv forvalter er annerledes enn din som sparer. Som sparer bør du kontrollere hva du kan, og det er å fortsette sparingen og velge riktig risikonivå, sier Gundersen.

Han forteller at hans jobb som forvalter i DNB Aktiv-serien er å styre et relativt komplisert skip.

- Vi må velge hvor vi skal gi litt gass og hvor vi skal bremse, sier Gundersen.

- I det siste har vi hatt store svingninger, så da må vi hele tiden justere fondene, både i forhold til de grepene vi ønsker, men også slik at vi holder oss innenfor mandatene, sier han videre.

Ved inngangen til året hadde de overvekt i, blant annet, finans, energi og norske aksjer.

- Vi fikk rett på norske aksjer og energi, men av feil årsaker. Vi hadde liten tro på at Russland ville angripe Ukraina, sier Gundersen.

Han peker på at det gjør at mye blir usikkert. Blant annet detaljer om hvordan sanksjoner kan slå ut.

- Det dukker opp overraskelser hele tiden, for eksempel er det vanskelig å vite at Vestlige sanksjoner kan slå ut en bedrift i Kina som har shortet nikkel, sier Gundersen.

Han forteller derimot at de har brukt tiden til å redusere risiko, blant annet likviditetsrisiko, og økt kontantandelen noe.

- Vi solgte oss ned i finans, spesielt europeisk finans som kan ha høyere eksponering mot Russland.

Gundersen forteller også at de er tenkeboksen på hva en slik høy energipris kan påvirke økonomien forhold til vekst og inflasjon framover.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.