Skip to main content
Finansblogg

Kristine Alm Karsrud

Kristine Alm Karsrud er investeringsanalytiker i fondet DNB Fund Future Waves.

Hun startet sin karriere i Investment Banking i DNB Markets i 2022 og ble investeringsanalytiker i DNB Asset Management i 2023.

Kristine er utdannet med master i finans fra Handelshøyskolen BI. Hun har også en BSC i Business Administration and Finance ved University of Denver.

Published:

For oss som bor i Norge er det kanskje litt fjernt å tenke på, men vann er en knapphetsfaktor globalt. Det gjør at tilgang og håndtering av vann er en attraktiv investeringsmulighet. Med ny kunnskap og teknologi, reguleringer, og klimamål for tilgang og håndtering av vann følger det store behov for investeringer. I fondet DNB Fund Future Wave har vi et spesielt fokus på vann og «den blå økonomien». Vi tror vi vil se en investeringsbølge relatert til vann-teknologi, «smart vann» og vanninfrastruktur.

Ifølge Verdensbanken kan hver krone investert i tilgang til vann, rensing av vann og sanitæranlegg generere rundt syv kroner i avkastning.

Vi vet alle hvor viktig vann er for vår hverdag, men tar vi det for gitt eller har vi egentlig noe forhold til vannforbruk og -størrelser?

  • All den nye teknologien som vi omgir oss med benytter halvledere i produksjonen av microchiper, integrerte kretser og dioder. I prosessen med å fremstille halvledere forbruke en middels stor fabrikk like mye vann som en by med 58.000[1] innbyggere.
  • I løpet av det siste århundret har det globale vannforbruket økt 1,7 ganger raskere enn verdens befolkning[2], og vi vet at en tredjedel av alt rørført ferskvann går tapt globalt på grunn av lekkasje i gamle rør[3].
  • I en verden hvor mange mangler tilgang til rent vann er det tankevekkende at vi bruker 270 milliarder dollar for å kjøpe flaskevann, det er mer enn det dobbelte av investeringene som kreves for å skaffe trygt drikkevann til alle mennesker i hele verden[4].

Basert på en investorundersøkelse ble det spurt om hva som var de tre viktigste ESG-temaene sett fra deres ståsted. Drift og utvikling av vannforsyningssystemer fikk ingen stemmer. (Bernstein).

Vår refleksjon fra dette er at utfordringer med tilgang til, og foredling av, vann sannsynligvis er lite analysert og dermed et undervurdert investeringstema per i dag. Vi ser på dette som en uutnyttet investeringsmulighet, både på grunn av lite oppmerksomhet fra media og analytikere, og grunnet de enorme investeringene som ligger foran oss som følge av aldrende infrastruktur, ekstremvær og skadelige forurensninger. Vi mener at ny teknologi knyttet til vann-teknologi, «smart vann» vanninfrastruktur er interessante temaer å følge med på for oss som investorer.

Bærekraftsmål og reguleringer

Løsninger for vann får mer og mer oppmerksomhet på den globale arenaen. FNs vannkonferanse i mars 2023 var første gang siden 1977 at statslederne diskuterte internasjonal vannpolitikk, mens COP 27 var den første internasjonale klimakonferansen som inkluderte vann på agendaen.

Mål nummer 6 i FNs Bærekrafts mål er spesifikt rettet mot bærekraftig forvaltning av vann- og sanitærforhold

Enorme investeringsmuligheter

Ifølge Verdensbanken kan hver krone investert i tilgang til vann, rensing og sanitæranlegg skape rundt syv kroner i avkastning. Vi er i en tid med et kraftig økende behov for vann både for oss som privatpersoner og for bedrifter. Dette gjør at vi trenger teknologi som effektiviserer samtidig som avfall og forurensning reduseres.

Vannforvaltning og -teknologi, som intelligent vann-analyse, vanning i jordbruket og kunstig intelligens AI, kan resultere i forbedret vannforbruk, mens vannbehandling, slik som omgjøring fra saltvann til ferskvann (avsalting), er en nøkkel for å sikre vannforsyning verden over.

Vanninvesteringer i DNB Fund Future Waves

Xylem - Intelligente vannløsninger og-teknologier

Xylem er et globalt ledende vannteknologiselskap som jobber for å løse vannrelaterte utfordringer ved å skape innovative løsninger med smartteknologi for å oppfylle verdens behov for vann, vann rensing og energi. Selskapet tilbyr en diversifisert produktmiks innen vannteknologi og -løsninger.

Fra et bærekraftperspektiv adresserer de viktige utfordringer med rent vann med teknologier som håndterer forurensningsproblemene, slik som PFAS. PFAS er et såkalt «evig kjemikalie» som finnes i vannkilder og som blir knyttet til helseproblemer blant både dyr og mennesker.

Organo Corporation - Avansert teknologi for rensing av vann

Organo er et japansk ingeniørselskap som spesialiserer seg på utstyr og løsninger for ultrarent vann. Ultrarent vann er et nøkkelprodukt for halvlederproduksjon, siden de har svært strenge krav til vannrenhet for å unngå produktdefekter.

Organo er godt posisjonert med blant annet verdens største waferprodusent, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) på kundelisten.

Fra et bærekraftperspektiv adresserer Organo industrielt vannforbruk med spesielt fokus på rensing av avløpsvann.

Advanced Drainage Systems (ADS) - Vanninfrastruktur

Advanced Drainage Systems (ADS) er en produsent av innovative vanndreneringstrukturer. Selskapet forsøker å bidra med løsninger til den aldrende amerikanske vanninfrastrukturen og lekkasjeproblemer ved å produsere termoplastiske korrugerte rør med høy ytelse. I løpet av de neste ti årene forventes det å bli investert 50 milliarder dollar på å skifte til plastrør fra jern og stål (NASDAQ). I tillegg er ADS en av de største plastgjenvinnerne i Nord-Amerika, og bidrar dermed til den sirkulære økonomien der rundt 50 prosent av bedriftens materialbruk kommer fra resirkulert plast.

Kilder:

1) CWR, 2) The World Counts, 3) American Society of Civil Engineers, Infrastructure Report Card, 4) UN University – Institute for Water, Environment and Health


Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.