Skip to main content
News

Erfaret förvaltarteam

Christian Rom är ansvarig förvaltare av DNB Renewable Energy och blev en del av teamet 2010. Christian har en bakgrund som aktieanalytiker och har lång erfarenhet inom sektorn för förnybar energi. Stian Ueland anslöt som förvaltare den 1 februari 2021. Dessförinnan så arbetade han som portföljförvaltare på Norges Bank Investment Management (NBIM) i London. Teamet inkluderar även Laura McTavish som arbetar som analytiker. Laura kommer närmast från DNBs ESG-team

DNB Renewable Energy team

Stian Ueland, Laura McTavish och Christian Rom

Fakta om fonden

DNB Renewable Energy är en global aktiefond inom sektorn förnybar energi. Fonden placerar i företag inom sol-, vatten-, och vindkraft men också i bolag inom energibesparing, energilagring samt effektivisering av energiproduktion. Förvaltarna bedriver djup fundamental analys, följer fler än 700 bolag globalt ifrån investeringsuniverset och från detta väljer de ut en koncentrerad portfölj på cirka 40-60 bolag.

Vill du veta mer om fonden? Ta chansen att lyssna på ett lättsamt och matnyttigt samtal med förvaltarna kring fonden och teamets investeringsfilosofi.


Fondfakta

Fondnamn: DNB Renewable Energy
ISIN:
LU0302296149
Årlig avgift:
1,56%* samt prestationsrelaterad avgift på 20% av överavkastningen
PPM-nummer:
216755
Hållbarhetsklass:
artikel 9, mörkgrön
Morningstars hållbarhetsrating:
5 glober (2022-11-17)

* I årlig avgift ingår fast förvalningsavgift 1,50% plus luxemburgskatt 0,05% samt andra kostnad

Läs mer om fonden i fondens faktablad och i vår fondbroschyr.


Här hittar du fonden

DNB Renewable Energy är valbar i premiepensionssystemet (PPM). Du kan investera i samtliga våra fonder hos Avanza och Nordnet. Många av våra fonder finns också tillgängliga hos Pensionsmyndigheten, Länsförsäkringar, Söderberg & Partners, Nordea, Swedbank, Garantum m. fl

För att se samtliga våra fonder klicka här

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.