Skip to main content

Dear Investor,

We, DNB, are pleased to announce that “FundPartner Solutions (Europe) S.A. (FPSESA)” will be the new Fund Administrator and Transfer Agent of "DNB Fund" with effective date November 18, 2022. FPSESA is a Pictet Group entity.

We see the current change as an opportunity to join a boutique service provider with tailor made services, adequate for our select range of sub-funds under the "DNB Fund" umbrella. DNB is proud to partner with Pictet, where 200 years of experience are meeting DNB's values.

Kindly find in the document attached the legal notice informing you about migration and corresponding changes.

Best Regards,

DNB Asset Management S.A.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.