Skip to main content

Forvalter Alina Dobrica går over i ny stilling i DNB Asset Management. Eirik T. Hauge overtar forvalteransvaret på disse to fondene gjeldende fra 5. november 2019.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.