Skip to main content
News

The CEO of DNB, Kjerstin Braathen, will host the Group's Capital Markets Day in London.

The Group's financial ambitions remain firm for 2020-2022.

ROE above 12%

C/I ratio below 40%

Dividend payout ratio above 50%

CET1 ratio CRR/CRD IV (Basel III) ~17.9%

Please find the CMD presentation attached. The presentation is also available at ir.dnb.no

The CMD presentation (https://www.ir.dnb.no/capital-markets-day-2019) will be streamed live from 12:00 GMT / 13:00 CET.

This information is subject to the disclosure requirements according to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Downloads

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.