Skip to main content

Effective from 1 April 2023, DNB Asset Management S.A. is applying the following changes:

REDUCED MANAGEMENT FEE

Management fees are reduced from 0.85% to 0.80% for Retail A (N) share classes with Euro (EUR) as a currency for following sub-funds:

  • DNB Fund – Nordic Small Cap
  • DNB Fund – Disruptive Opportunities

REMOVAL OF PERFORMANCE FEE

Performance fees are no longer be levied on Retail A (N) share classes with Norwegian Krone (NOK) as a currency for following sub-funds:

  • DNB Fund – India
  • DNB Fund – Nordic Small Cap
  • DNB Fund – Disruptive Opportunities

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.