Skip to main content
News

This quarter we have had several dialogues with companies as part of our proactive engagement with Norwegian companies on climate change governance, strategy and reporting (Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

The companies are responsive and have all considered the TCFD framework in connection with climate-related strategy and reporting. We will continue to support the companies in this process.

You may read our full Q4-report here.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.