Skip to main content
News

Retrouvez l’intervention de Marta Oudot (Directrice de la distribution, DNB AM France) au sujet de l’économie bleue et notre fonds DNB Fund Future Waves.

Veuillez cliquer ici pour regarder l'interview.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.