Skip to main content

Retningslinjer, eksklusjoner og rapporter

ESG i DNB

Vi følger DNBs standard for ansvarlige investeringer og sørger for at investeringene våre er i samsvar med internasjonale normer og standarder. Denne standarden definerer også hvilke produkter og tjenester vi ikke aksepterer.

ESG i DNB

Ekskluderte selskap

Bedrifter som bryter med vår standard for ansvarlige investeringer, og som ikke viser vilje til endring, kan bli ekskludert fra vårt investeringsunivers. Denne listen vil rutinemessig holdes oppdatert av vårt ESG-team.

Listen er sist oppdatert 29.06.2022.