Skip to main content

Retningslinjer og eksklusjoner

ESG i DNB

Vi følger DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer og sørger for at investeringene våre er i samsvar med internasjonale normer og standarder. Denne konserninstruksen definerer også hvilke produkter og tjenester vi ikke aksepterer.

ESG i DNB

Ekskluderte selskap

Bedrifter som bryter med vår konserninstruks for ansvarlige investeringer, og som ikke viser vilje til endring, kan bli ekskludert fra vårt investeringsunivers. Denne listen vil rutinemessig holdes oppdatert av vårt ESG-team.

Listen er sist oppdatert 19.03.24