Skip to main content

Riktlinjer och exkluderingar

Ansvarsfulla investeringar

Uppställningen av standarder informerar på många sätt om hur vi utövar aktivt ägande.

DNBs standard för ansvarsfulla investeringar säkerställer att våra investeringar ligger i linje med internationella normer och standarder, och definierar vilka produkter och tjänster vi inte tolererar.

Ansvarsfulla investeringar

Våra bolagsexkluderingar

Bolag som bryter mot vår standard för ansvarsfulla investeringar, och som uppvisar en ovilja att förändra det kan uteslutas från vårt investeringsuniversum.

Listan uppdaterades senast 07.07.2021.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.