Skip to main content

Credit: Photo Boards/Unsplash

Finansblogg

Henry W. M. Repard

Henry begynte hos oss i 2018 som analytiker på vårt team for ansvarlige investeringer. Hans jobb er å drive research, analysere og følge opp selskaper på bærekraftig drift, sosiale forhold og på hvordan de utøver sitt eierskap. Vårt team på ansvarlige investeringer jobber tett med porteføljeforvalterne av alle våre fond.

Før australieren begynte hos oss jobbet han for KLP Kapitalforvaltning som analytiker på ansvarlige investeringer. Før dette var han i fire år en del av The Carbon Disclosure Project (CDP).

Henry har en Master of Science i Environment and Sustainable Development fra University College i London. Han har også en Bachelor i farmasi og en bachelor i Investment Finance and Corporate Finance fra University of Western Australia.

Published:

Selv har vi jobbet med ansvarlige investeringsstrategier i over 20 år, men det er først de siste par årene interessen etter såkalte ESG-produkter virkelig har tatt av. Flyten av penger inn i ESG produkter har eksplodert (ESG står for Environmental, Social og Governance, les mer om det her).

Investeringsstrategiene kan variere mye i de ulike ESG-produktene

For å møte den økte etterspørselen har tilbudet av ESG-produkter fra ulike forvaltere vokst kraftig. Variasjonen i disse produktene er stor, og beskrivelsene av investeringsstrategiene varierer sterkt. Mens mange forvaltere har lagt seg på samme linje og bruker samme språk, ved bruk av ord som; eksklusjon, ESG-integrering, impact, fossilfri, og grønn, så er det store variasjoner i investeringspraksis.

Ulik investeringspraksis gjør det vanskelig for forbrukere å gjøre kvalifiserte valg.

Henry Repard

Ulike beskrivelser og ulik merking kan gjøre det vanskelig for investorer å skille mellom produktene ved kjøp. Det gjør det også vanskeligere å sjekke om de påståtte målene blir oppnådd i praksis.

Det finnes etter hvert flere frivillige miljømerker

For å hjelpe investorene til å skille mellom ulike ESG produkter er det lansert flere ESG-merker. Vi har selv merket fond for å hjelpe våre kunder å velge riktige fond.

Vårt Luxembourgregistrerte DNB Renewable Energy Fund, som tilsvarer det norske DNB Miljøinvest oppnådde i fjor både det prestisjefylte tyske «German Sustainability FNG Label» og Luxemburg-merket «LuxFlag Environment Label». Disse to merkene henger høyt og innebærer en ekstern verifisering av at fondet tilfredsstiller forhåndsdefinerte standarder

Med EUs handlingsplan for bærekraftig finansog standardiseringsarbeidet på rapportering vil kunne fylle et gap, men da dette tar tid er det varslet en standard for å fylle gapet.

EU Ecolabel!

Jobben med å lansere en standard for grønne finansprodukter ble påbegynt i fjor, og et av EUs fokusområder er å relansere EU Ecolabel. EU anerkjenner viktigheten av merkeordninger "for investorer som ønsker å investere bærekraftig’’, og intensjonen er at bedre merking skal gjøre det enklere å velge riktig.

Vil de eksisterende miljømerkene bli overflødige? Det er ikke sikkert. For det første vil en EU-standard sannsynligvis ta flere år å utarbeide. Det kan også være utfordrende for ett merke å reflektere de ulike tilnærmingene til ESG.

Vi trenger frivillig merking for å hindre grønnvasking

Selv om behovet for en ambisiøs standard er viktig, så ligger dette ennå langt fram i tid. EU gjennomfører fremdeles tilbakemeldingsrunder og de endelige kriteriene er ikke engang satt. Slik forslaget fremgår per nå tror vi heller ikke den foreslåtte standarden vil gi investorer tilstrekkelig hjelp til å velge riktig, og samtidig stimulere selskap til å opptre bærekraftig.

Med dette i bakhodet mener vi det fremdeles vil være en plass for de frivillige ESG-merkene som allerede hjelper kunder å velge riktige fond ut fra egne preferanser.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.