Skip to main content

Kungörelser till andelsägare -

Reduced management fees in two sub-funds

Kungörelser till andelsägare -

Changes in our prospectus as of 7 June 2021

Kungörelser till andelsägare -

New government bond indices from 1 February

Kungörelser till andelsägare -

Godkjenning av vedtektsendringer

Kungörelser till andelsägare -

Fusjon av 4 fond-i-fond strukturer den 7. februar 2020

Kungörelser till andelsägare -

Navnendringer på utvalgte fond og andelsklasser

Kungörelser till andelsägare -

Reduksjon av årlig forvaltningshonorar på fire verdipapirfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.