Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Audun Wickstrand Iversen -

House of Cars

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

En disruptiv verden full av muligheter

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Which companies will change the world?

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.