Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Ingrid Aashildrød -

Hvordan kan oppdrettsnæringen bli bedre?

Läs mer

Janicke Scheele -

Shareholder resolutions – One size does not fit all

Läs mer

Kristin Olausssen -

Responsible investments are high on our agenda

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.