Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Ole Jakob Wold -

The world is new - here is how, but not why

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

How do we design a robust systematic trend strategy?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

Has the sun set for trend investing strategies?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

What is trend investing, and why do we do it?

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.