Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Peder Heiberg Sverdrup, Aliya Orazalina -

A mirage or a new market? DNB AM visits Saudi Arabia

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik -

2021: From Lock-down to Re-opening

Läs mer

Ole Jakob Wold -

The world is new - here is how, but not why

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

The China Debacle – Will the US Election Outcome Change Anything?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

The Holy Grail in equity markets

Läs mer

Tarjei Lode -

VESTAS: It’s a win(d)er

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

Stillfront: Right place, right time

Läs mer

Tarjei Lode -

ESG in the Nordics: Going green during market turmoil

Läs mer

Eirik Torbjørn Hauge -

The Corona Crisis – What’s on the other side?

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Why did our Emerging Markets fund outperform in 2019?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

2019: Equities in a stylish nutshell

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.