Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Isabelle Juillard Thompsen, Laura Natumi McTavish -

Reelt globalt samarbeid eller bare “bla, bla, bla”?

Läs mer

Janicke Scheele, Karl G. Høgtun -

The COVID-19 crisis has pushed social factors to the front of ESG discussions

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.