Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Ole Jakob Wold -

The world is new - here is how, but not why

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

The China Debacle – Will the US Election Outcome Change Anything?

Läs mer

Christian Rom -

Delivering on environmental objectives through net potential avoided emissions

Läs mer

Einar Johansen -

How sensitive is the Norwegian stock market to oil-price volatility?

Läs mer

Eirik Torbjørn Hauge -

The Corona Crisis – What’s on the other side?

Läs mer

Jon Sigurdsen -

Corona crisis: Green stimulus is part of the solution

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Selling stocks now? History objects!

Läs mer

Knut Bakkemyr -

How are you today, mr. Market?

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik -

Stock Markets and COVID 19: How will this play out?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

VOLATILITY: It's not Panic, but it is Fear

Läs mer

Ole Jakob Wold -

How to verify the Volatility Anomaly in global equities?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

How do we design a robust systematic trend strategy?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

Has the sun set for trend investing strategies?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

What is trend investing, and why do we do it?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

2019: Equities in a stylish nutshell

Läs mer

Ole Jakob Wold -

Why is a low risk portfolio such a great idea?

Läs mer

Øyvind Fjell -

Why investing in the Nordics is a good idea

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.