Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Terje Monsen -

Nordic cross-over

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: Roller coaster 2020 leaves a constructive outlook for 2021

Läs mer

Daniel Berg, Lene Våge -

Great year for fallen angels

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic high yield in the age of corona

Läs mer

Svein Aage Aanes -

COVID-19: Impacts on the Nordic High Yield Market

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: For which investors does it make sense?

Läs mer

Lene Våge -

Entry 83791

Läs mer

Svein Aage Aanes -

5 reasons to invest in Nordic High Yield in 2020

Läs mer

Svein Aage Aanes -

The maturation of a market

Läs mer

Svein Aage Aanes -

August comment on the Nordic economies

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.