Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Ole Jakob Wold -

How to verify the Volatility Anomaly in global equities?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

Why is a low risk portfolio such a great idea?

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.