Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Thomas Furuseth -

DNB Teknologi – slik forvalter de fondet

Läs mer

Thomas Furuseth -

DNB Miljøinvest kåret til beste alternativ energi fond

Läs mer

Thomas Furuseth -

DNB Nordic Small Cap kåret til beste nordiske SMB

Läs mer

Thomas Furuseth -

India har normalt høyere multipler enn øvrige vekstmarkeder

Läs mer

Thomas Furuseth -

Økonomisk vekst viktig for finanssektoren

Läs mer

Thomas Furuseth -

Kunstig intelligens driver markedet

Läs mer

Thomas Furuseth -

Amerikanske aksjers dominans

Läs mer

Torje Gundersen -

Markedssyn mars 2024 - Klondike rush i markedene

Läs mer

Thomas Furuseth -

Eksplosiv vekst i fedmemedisin-salget

Läs mer

Shakeb Syed -

Artikkel 257610

Läs mer

Kristine Alm Karsrud -

Vann- En "utappet" investeringsmulighet

Läs mer

Kjartan Farestveit -

Läs mer

Thomas Furuseth -

Får vi en myk landing i 2024?

Läs mer

Thomas Furuseth -

Läs mer

Peder Heiberg Sverdrup, Aliya Orazalina -

A mirage or a new market? DNB AM visits Saudi Arabia

Läs mer

Torje Gundersen -

We wish you a merry Xmas and hope for a happy new year

Läs mer

Kim Stefan Anderson -

Multistrategi-investeringer i usikre tider

Läs mer

Thomas Furuseth -

Energiomstillingen fortsetter ufortrødent

Läs mer

Ingrid Aashildrød -

Hvordan kan oppdrettsnæringen bli bedre?

Läs mer

Shakeb Syed -

Halloween i rentemarkedet - Terminpremien har stått opp fra de døde

Läs mer

Thomas Furuseth -

Nyhet fra DNB Asset Management - DNB Global Enhanced Index

Läs mer

Ola Melgård -

DNB AMs investeringer skal bidra til grønn omstilling

Läs mer

Abishek Thepade -

India – An economic superpower in the making

Läs mer

Glenn Sørensen -

Markedssyn oktober 23 Prisen på penger øker

Läs mer

Thomas Furuseth -

Finanssektoren i et marked med høyere renter og lavere vekst.

Läs mer

Kristine Alm Karsrud -

Batteries – Key Enablers of Tomorrows Technology, Energy Transition and Mobility

Läs mer

Aliya Orazalina -

Do developing countries deserve a negative reputation regarding climate change?

Läs mer

Thomas Furuseth -

Enormt marked for fedmebehandling

Läs mer

Torje Gundersen -

Markedssyn august 2023 - Økt optimisme blant investorene

Läs mer

Rune Sand, Anesa Mulabecirovic Sahnoun, Benedicte Bakke -

Robotkirurgene ruller inn i operasjonssalen

Läs mer

Glenn Sørensen -

Läs mer

Thomas Furuseth -

DNB SMB «soleklar vinner»

Läs mer

Thomas Furuseth -

Tror kinesiske elbilprodusenter vil overta

Läs mer

Thomas Furuseth -

DNB Bioteknologi med fem stjerner hos Morningstar

Läs mer

Christian Rom -

Renewable Energy: More Companies are on Top of The Game

Läs mer

Benedicte Bakke -

Legemiddelselskapene ønsker påfyll i produktporteføljene

Läs mer

Mike Judith -

Now is the Time to Get into Tech-Stocks

Läs mer

Torje Gundersen -

Markedssyn juni 2023 - Vårstemning i aksjemarkedet. Høsten kan by på mer ruskevær

Läs mer

Lise Børresen -

Quadrupled: In 2022, DNB Votes Four Times More Often Than in the Year Before

Läs mer

Lise Børresen, Anne Fauchet -

Entry 239621

Läs mer

Christian Rom -

Fornybar energi – Solenergi lengst fremme, men er det mest lønnsomt for oss som investorer?

Läs mer

Shakeb Syed -

Hvor blir det av resesjonen?

Läs mer

Christian Rom -

Solar Energy Currently On Top in Renewable Energy Sector

Läs mer

Thomas Furuseth -

Vi bruker aksjonær-stemmeretten mye oftere

Läs mer

Thomas Furuseth -

Hvilke selskaper blir vinnerene av AI-racet?

Läs mer

Glenn Sørensen -

Markedene tynges av siste års massive renteklatring

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

Going Sustainable: The Successstory of Lenzing

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Banking crisis: A Stop-Sign for the Extreme Rise in Interest Rates?!

Läs mer

Thomas Furuseth -

Stopper bankuroen renteoppgangen?

Läs mer

Thomas Furuseth -

Uro i banksektoren

Läs mer

Torje Gundersen -

Markedssyn mars 2023- Det ligger an til å bli interessant fremover

Läs mer

Benedicte Bakke, Rune Sand, Anesa Mulabecirovic Sahnoun -

Utsikter og trender i helsesektoren i 2023

Läs mer

Thomas Furuseth -

Nytt fond - DNB Grønt Skifte Norge

Läs mer

Shakeb Syed -

Markedet byr opp til dans - skal vi svinge med?

Läs mer

Anders Tandberg-Johansen -

Meta Share Gains Importance, Thanks to AI

Läs mer

Anne Fauchet -

Interview: "Tech and renewable energy sector: Winning the race"

Läs mer

Aliya Orazalina, Abishek Thepade, Erlend Fredriksen, CFA -

Blir dette (endelig) Kina og fremvoksende markeder sitt år?

Läs mer

Glenn Sørensen -

Skal konsensus få rett denne gangen?

Läs mer

Isabelle Juillard Thompsen -

COP 27: Endelig er havet, med marine verneområder, på agendaen

Läs mer

Svein Aage Aanes -

They’ll be Back in 2023: Fixed-Income!

Läs mer

Morten Francke Jensen -

Trender og aksjeinvesteringer som kan forandre verden

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Creating sustainable solutions from the oceans

Läs mer

Isabelle Juillard Thompsen -

COP 27: the ocean finally on the agenda : Marine Protected Areas (MPAs) as a tool for climate action

Läs mer

Shakeb Syed -

Bear market rally?

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Autonomous Driving: Robotaxis Shape the Transportation of the Future

Läs mer

Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise -

Outlook: Technology Stocks Will Outperform the Overall Market in the Long Term

Läs mer

Torje Gundersen -

Var september bunnen i aksjemarkedet?

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Positive Signals for Fixed-Income Funds

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Livestreaming and Gig-Delivery: E-commerce Moves to the Next Phase

Läs mer

Erling Haugan Kise -

Gaming - Looking at a Period of Growth

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Rising Interest in Norway: A Definite Probability

Läs mer

Shakeb Syed -

Slowdown ahead, but how deep?

Läs mer

Mikko Tuomas Ripatti -

Benefiting From Steady Growth in the Nordics

Läs mer

Thomas Furuseth -

Grønt rally etter amerikansk investeringspakke

Läs mer

Thomas Furuseth -

Lavrisikoaksjene ga gode resultater

Läs mer

Mikko Tuomas Ripatti -

Metaverse – into the year 2030 without a smartphone

Läs mer

Glenn Sørensen -

When bad news is good news

Läs mer

Torje Gundersen -

Hva brast så høyt?

Läs mer

Thomas Furuseth -

DNB SMB – «Best av dem alle»

Läs mer

Glenn Sørensen -

Resesjon, eller ikke resesjon, det er spørsmålet

Läs mer

Thomas Furuseth -

Sektoren som tjener på høyere rente

Läs mer

Glenn Sørensen -

Kom, mai, du skjønne milde (…men ikke fullt så lystig i finansmarkedene)

Läs mer

Morten Francke Jensen -

Helsesektoren klarer seg bra i urolige tider.

Läs mer

Christian Rom -

Shaping Energy Transition as a Joint Effort

Läs mer

Isabelle Juillard Thompsen -

Textile Industry Responsible for 20% of Global Water Pollution

Läs mer

Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik -

Hvordan har krigen i Ukraina påvirket utsiktene for finanssektoren?

Läs mer

Shakeb Syed -

Inflasjonstrollet viser sitt stygge tryne

Läs mer

Thomas Furuseth -

Investorer verdsetter andre aksjer nå

Läs mer

Thomas Furuseth -

Uro viser styrkene til risikospredning

Läs mer

Shakeb Syed -

Hvor lenge skal markedene være nervøse?

Läs mer

Rune Sand, Benedicte Bakke -

Helsesektoren er en trygg havn i urolige tider

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

House of Cars

Läs mer

Kjell Morten Hjørnevik, Knut Bakkemyr -

Sentralbankene setter opp rentene

Läs mer

Thomas Furuseth -

- Sjelden hørt en slik kvartalspresentasjon

Läs mer

Glenn Sørensen -

Artikkel 187883

Läs mer

Torje Gundersen -

2022: Fra lift off i aksjer til lift off i renter

Läs mer

Thomas Furuseth -

- Overraskende stille i kredittmarkedene

Läs mer

Thomas Furuseth -

Markedene tror ikke på langvarig høy inflasjon

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: 2021 – a strong year for credit

Läs mer

Isabelle Juillard Thompsen, Laura Natumi McTavish -

Reelt globalt samarbeid eller bare “bla, bla, bla”?

Läs mer

Thomas Furuseth -

Hvorfor viser ikke rapporterte klimagassutslipp hele bildet?

Läs mer

Abishek Thepade -

Hvorfor så svak avkastning i fremvoksende markeder i 2021?

Läs mer

Shakeb Syed -

Läs mer

Laura Natumi McTavish, Isabelle Juillard Thompsen -

Global COP-eration or just “bla bla bla”?

Läs mer

Thomas Furuseth -

- Mye som har tatt «fyr» i markedene

Läs mer

Benedicte Bakke, Rune Sand -

Artikkel 179775

Läs mer

Dag Hammer -

Energimarkedet har gått fra kriselave priser til knapphet

Läs mer

Morten Francke Jensen -

Artikkel 173610

Läs mer

Øyvind Fjell -

Tamt nachspiel for grønne aksjer – er det på tide å gå hjem?

Läs mer

Mike Judith -

This is WHY Greenwashing is a Problem

Läs mer

Kjell Morten Hjørnevik, Knut Bakkemyr -

Finanssektoren har vært en vinner i 2021 – er det mer å hente?

Läs mer

Morten Francke Jensen -

Nå kommer EU`s bærekraftsregelverk

Läs mer

Laura Natumi McTavish, Isabelle Juillard Thompsen -

Bærekraftige investeringer i vann og på land

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen, Isabelle Juillard Thompsen -

Med FNs bærekraftsmål som ledestjerner for investeringer

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Why Energy-Costs could drop to zero

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen, Isabelle Juillard Thompsen -

The European Union’s green transition: from words to action?

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen, Isabelle Juillard Thompsen -

- The sea corresponds to the seventh largest economy in the world

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen, Isabelle Juillard Thompsen -

The UN's sustainability goals are guiding points for investments

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik -

What to Expect for the Second Half of 2021

Läs mer

Janicke Scheele -

New law on Supply Chain Transparency adopted in Parliament

Läs mer

Agnete Bråtun -

DNB Klima Indeks jobber for et samfunn med nullutslipp

Läs mer

Anne Fauchet -

Volkswagen is one of the best turnaround stories for the next years

Läs mer

Hagen-Holger Apel -

Think Value First! - Why substance is also important for tech stocks

Läs mer

Terje Monsen -

Nordic cross-over

Läs mer

Janicke Scheele, Karl G. Høgtun -

The COVID-19 crisis has pushed social factors to the front of ESG discussions

Läs mer

Erling Haugan Kise -

Tech investing: Going from a stay-at-home to a reopening world

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Three companies that are changing our world

Läs mer

Christian Rom -

Green energy transition: Focus on long-term technological drivers

Läs mer

Thomas Furuseth -

Entry 147007

Läs mer

Thomas Furuseth -

Satser på selskapene som er bra for kloden

Läs mer

Thomas Furuseth -

- Et minne for resten av karrieren

Läs mer

Ines Hansson -

The 5G mobile communications revolution: Who will be the winners?

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: Roller coaster 2020 leaves a constructive outlook for 2021

Läs mer

Abishek Thepade -

Emerging Markets Outlook 2021

Läs mer

Daniel Berg, Lene Våge -

Great year for fallen angels

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

En disruptiv verden full av muligheter

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian utilities

Läs mer

Mikko Tuomas Ripatti -

Cheap streaming coming to an end

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic FI Outlook

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik -

2021: From Lock-down to Re-opening

Läs mer

Janicke Scheele -

Dialogue remains key when it comes to ESG

Läs mer

Erling Haugan Kise -

Gaming all over the place

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian banks

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik, Svein Aage Aanes, Janicke Scheele -

Part 3 Series: Personal Insights What we can expect in the future...

Läs mer

Ole Jakob Wold -

The world is new - here is how, but not why

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

A lack of quality and transparency on ESG may have consequences for bond issuers

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

The China Debacle – Will the US Election Outcome Change Anything?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

There’s something rotten in the Value vs Growth discussion

Läs mer

Kjell Morten Hjørnevik & Knut Bakkemyr -

DNB Financials Absolute Return as a part of the DNB Multi Asset umbrella

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

Do companies with fossil fuel exposure have a place within green funds?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

The Holy Grail in equity markets

Läs mer

Øyvind Fjell -

Nordic markets beat MSCI even in the Corona period

Läs mer

Mikko Tuomas Ripatti -

Telecommunications increasingly driving force for technology stocks

Läs mer

Mikko Tuomas Ripatti -

Why Apple should currently not be part of the portfolio

Läs mer

Helene Steen -

YOWO- You Only Wear Once

Läs mer

Hagen-Holger Apel -

It does not always have to be Big Tech

Läs mer

Erling Haugan Kise -

Are there tendencies to a Technology bubble?

Läs mer

Tarjei Lode -

VESTAS: It’s a win(d)er

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

Stillfront: Right place, right time

Läs mer

Janicke Scheele -

Shareholder resolutions – One size does not fit all

Läs mer

Rune Sand -

Is the market going up or down? Health care is a good choice anyhow

Läs mer

Henry W. M. Repard -

COVID-19: Short term emissions reductions, long-term focus on social factors?

Läs mer

Christian Rom -

Delivering on environmental objectives through net potential avoided emissions

Läs mer

Terje Monsen -

Nordic Bonds – A well-developed market in a stable region

Läs mer

Jon Sigurdsen -

One man’s waste is another man’s treasure

Läs mer

Benedicte Bakke -

Biotechnology will shape human life going forward

Läs mer

Tarjei Lode -

ESG in the Nordics: Going green during market turmoil

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic high yield in the age of corona

Läs mer

Einar Johansen -

How sensitive is the Norwegian stock market to oil-price volatility?

Läs mer

Eirik Torbjørn Hauge -

The Corona Crisis – What’s on the other side?

Läs mer

Jon Sigurdsen -

Corona crisis: Green stimulus is part of the solution

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

- Å forvalte et fond skamklipt iført slåbrok hjemme virket som et søkt scenario

Läs mer

Abishek Thepade -

China: Coronavirus Pandemic to Economic Recovery - and Beyond

Läs mer

Anette Hjertø -

5 reasons why the Norwegian market is in a liquidity squeeze

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Selling stocks now? History objects!

Läs mer

Knut Bakkemyr -

How are you today, mr. Market?

Läs mer

Knut Johan Hellandsvik -

Stock Markets and COVID 19: How will this play out?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

VOLATILITY: It's not Panic, but it is Fear

Läs mer

Henry W. M. Repard -

Miljømerking: Vil èn EU-standard gjøre investors valg enklere?

Läs mer

Kjartan Farestveit -

Markedssyn: Korona trapper opp, vi trapper ned

Läs mer

Svein Aage Aanes -

COVID-19: Impacts on the Nordic High Yield Market

Läs mer

Ole Jakob Wold -

How to verify the Volatility Anomaly in global equities?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

How do we design a robust systematic trend strategy?

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Why did our Emerging Markets fund outperform in 2019?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

Has the sun set for trend investing strategies?

Läs mer

Erik Chr. Hannestad -

What is trend investing, and why do we do it?

Läs mer

Kjartan Farestveit -

Markedssyn: Corona infiserer avkastningen

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

Nordic small caps: Is the party over?

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen -

Which companies will change the world?

Läs mer

Ole Jakob Wold -

2019: Equities in a stylish nutshell

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: For which investors does it make sense?

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG: Being a responsible investor is no longer limited to excluding sin stocks

Läs mer

Lene Våge -

Entry 83791

Läs mer

Ole Jakob Wold -

Why is a low risk portfolio such a great idea?

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

Why should investors care about sustainability?

Läs mer

Svein Aage Aanes -

5 reasons to invest in Nordic High Yield in 2020

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Pension reform done. Next on the agenda in Brazil: taxes!

Läs mer

Øyvind Fjell -

Why investing in the Nordics is a good idea

Läs mer

Erlend Fredriksen, CFA -

Chile and the World’s Most Expensive Subway Price Hike: A Lesson in the Intricacies of Global Risks

Läs mer

Jon Sigurdsen -

Reducing emissions provides new investment opportunities

Läs mer

Svein Aage Aanes -

The maturation of a market

Läs mer

Kristin Olausssen -

Responsible investments are high on our agenda

Läs mer

Jon Sigurdsen -

MARKET UPDATE – DNB RENEWABLE ENERGY

Läs mer

Svein Aage Aanes -

August comment on the Nordic economies

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

The Amazon fires may impact our ambitions to limit climate change

Läs mer
Production of palm tree oil can be up to 40 times more polluting than traditional diesel

Jon Sigurdsen -

Palm oil can be up to 40 times more polluting than diesel

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.