Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Thomas Furuseth -

Markedene tror ikke på langvarig høy inflasjon

Läs mer

Terje Monsen -

Nordic cross-over

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: Roller coaster 2020 leaves a constructive outlook for 2021

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian utilities

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic FI Outlook

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian banks

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

A lack of quality and transparency on ESG may have consequences for bond issuers

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.