Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Peder Heiberg Sverdrup, Aliya Orazalina -

A mirage or a new market? DNB AM visits Saudi Arabia

Läs mer

Ingrid Aashildrød -

Hvordan kan oppdrettsnæringen bli bedre?

Läs mer

Ola Melgård -

DNB AMs investeringer skal bidra til grønn omstilling

Läs mer

Abishek Thepade -

India – An economic superpower in the making

Läs mer

Aliya Orazalina -

Do developing countries deserve a negative reputation regarding climate change?

Läs mer

Lise Børresen, Anne Fauchet -

Entry 239621

Läs mer

Thomas Furuseth -

Nytt fond - DNB Grønt Skifte Norge

Läs mer

Isabelle Juillard Thompsen -

COP 27: Endelig er havet, med marine verneområder, på agendaen

Läs mer

Thomas Furuseth -

Hvorfor viser ikke rapporterte klimagassutslipp hele bildet?

Läs mer

Laura Natumi McTavish, Isabelle Juillard Thompsen -

Bærekraftige investeringer i vann og på land

Läs mer

Audun Wickstrand Iversen, Isabelle Juillard Thompsen -

Med FNs bærekraftsmål som ledestjerner for investeringer

Läs mer

Janicke Scheele -

New law on Supply Chain Transparency adopted in Parliament

Läs mer

Agnete Bråtun -

DNB Klima Indeks jobber for et samfunn med nullutslipp

Läs mer

Janicke Scheele, Karl G. Høgtun -

The COVID-19 crisis has pushed social factors to the front of ESG discussions

Läs mer

Thomas Furuseth -

Satser på selskapene som er bra for kloden

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian utilities

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian banks

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

A lack of quality and transparency on ESG may have consequences for bond issuers

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

Do companies with fossil fuel exposure have a place within green funds?

Läs mer

Øyvind Fjell -

Nordic markets beat MSCI even in the Corona period

Läs mer

Janicke Scheele -

Shareholder resolutions – One size does not fit all

Läs mer

Henry W. M. Repard -

COVID-19: Short term emissions reductions, long-term focus on social factors?

Läs mer

Christian Rom -

Delivering on environmental objectives through net potential avoided emissions

Läs mer

Jon Sigurdsen -

One man’s waste is another man’s treasure

Läs mer

Tarjei Lode -

ESG in the Nordics: Going green during market turmoil

Läs mer

Jon Sigurdsen -

Corona crisis: Green stimulus is part of the solution

Läs mer

Henry W. M. Repard -

Miljømerking: Vil èn EU-standard gjøre investors valg enklere?

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG: Being a responsible investor is no longer limited to excluding sin stocks

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

Why should investors care about sustainability?

Läs mer

Jon Sigurdsen -

Reducing emissions provides new investment opportunities

Läs mer

Kristin Olausssen -

Responsible investments are high on our agenda

Läs mer

Jon Sigurdsen -

MARKET UPDATE – DNB RENEWABLE ENERGY

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

The Amazon fires may impact our ambitions to limit climate change

Läs mer
Production of palm tree oil can be up to 40 times more polluting than traditional diesel

Jon Sigurdsen -

Palm oil can be up to 40 times more polluting than diesel

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.