Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Thomas Furuseth -

Sektoren som tjener på høyere rente

Läs mer

Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik -

Hvordan har krigen i Ukraina påvirket utsiktene for finanssektoren?

Läs mer

Kjell Morten Hjørnevik, Knut Bakkemyr -

Finanssektoren har vært en vinner i 2021 – er det mer å hente?

Läs mer

Thomas Furuseth -

Satser på selskapene som er bra for kloden

Läs mer

Thomas Furuseth -

- Et minne for resten av karrieren

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.