Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Terje Monsen -

Nordic Bonds – A well-developed market in a stable region

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic high yield in the age of corona

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.