Skip to main content

Filter by

Finance Blog

Janicke Scheele -

New law on Supply Chain Transparency adopted in Parliament

Läs mer

Terje Monsen -

Nordic cross-over

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic High Yield: Roller coaster 2020 leaves a constructive outlook for 2021

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian utilities

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

ESG integration in fixed income: Norwegian banks

Läs mer

Laura Natumi McTavish -

A lack of quality and transparency on ESG may have consequences for bond issuers

Läs mer

Øyvind Fjell -

Nordic markets beat MSCI even in the Corona period

Läs mer

Tarjei Lode -

VESTAS: It’s a win(d)er

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

Stillfront: Right place, right time

Läs mer

Terje Monsen -

Nordic Bonds – A well-developed market in a stable region

Läs mer

Tarjei Lode -

ESG in the Nordics: Going green during market turmoil

Läs mer

Svein Aage Aanes -

Nordic high yield in the age of corona

Läs mer

Einar Johansen -

How sensitive is the Norwegian stock market to oil-price volatility?

Läs mer

Hans-Marius Lee Ludvigsen -

Nordic small caps: Is the party over?

Läs mer

Øyvind Fjell -

Why investing in the Nordics is a good idea

Läs mer

Svein Aage Aanes -

The maturation of a market

Läs mer

Svein Aage Aanes -

August comment on the Nordic economies

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.